Nazorg

Nazorg na een incident

Als EHBO’er kunt U in hulpverleningssituaties terecht komen waarna u behoefte heeft om hierover na te praten of hulp te vragen bij de verwerking ervan.
Onderstaand geven wij een paar richtlijnen over de nazorg van EHBO’ers na betrokkenheid bij een calamiteit. Met opzet wordt het begrip ‘calamiteit’ niet genormeerd. Wat de ene EHBO’er als een grote calamiteit ervaart hoeft niet de ervaring van de andere EHBO’er te zijn.
Het verdient aanbeveling om iedere calamiteit in iedere situatie te beoordelen.

Belangrijke aandachtspunten

  • Praat er indien mogelijk direct met de andere hulpverleners ter plaatse over.
  • Via onze website www.ehbo-spijkenisse.nl of per e-mail kan het slachtoffer reageren.
  • Meld het voorval bij een van onze  bestuursleden of secretariaat en vraag desgewenst om een nabespreking met een reanimatie-instructeur.
  • Het secretariaat regelt een nabespreking en meldt het voorval bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is overigens altijd bereid te bemiddelen.
  • Vraag zonodig een gesprek aan met uw huisarts. Hij/zij kan professionele hulp regelen.

In overleg kan Slachtofferhulp, HartslagNu worden ingeschakeld.
Ook al denkt u dat u het allemaal wel zelf aankunt, u kunt op een later tijdstip altijd alsnog om hulp vragen.