Er zijn dit jaar 6 herhalingslessen om aan de verlenging van uw diploma te voldoen.

In verband met de nog steeds geldende maatregelen betreffende Covid-19, hebben wij enkele maatregelen moeten treffen.

Wij houden ons strikt aan de regels en hebben inmiddels de leslokalen aangepast.

Dit betekent dat u bij binnenkomst zult worden opgevangen en een plaats toegewezen zult krijgen in het lokaal, dit in verband met de protocollen waar wij aan moeten voldoen.

Dit betekent dat er maximaal 15 cursisten kunnen deelnemen, hiervoor is een digitale agenda via Datumprikker aangemaakt. Verderop leest u daar meer over.

U begrijpt dat het les geven een andere vorm krijgt; we zullen dit jaar helaas wat meer theoriegeven en wat minder makkelijk praktische oefeningen kunnen doen.

 

De volgende maatregelen dienen in acht genomen te worden: het toilet bezoek zoveel mogelijk beperken en na ieder gebruik dient u dit zelf te desinfecteren. Voor het verkrijgen van koffie, thee of limonade zijn er momenteel geen mogelijkheden. Door het veelvuldig gebruik van alcohol met het desinfecteren van de lesmaterialen moeten we veel ventileren dat betekent dat alle ventilatie roosters open staan en dat ook zoveel mogelijk de ramen open zullen gaan ook i.v.m. de ventilatie.

Houd rekening met het feit dat het kouder zal zijn in het gebouw.

Algemeen:

Het verenigingsgebouw is iedere lesavond open vanaf 19:10, de lessen starten om 19:30. Onze kaderdocenten trachten de lessen circa 21:30 te beëindigen. Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn en vergeet uw stempelkaart niet.

 

Reserveren:

U krijgt de uitnodiging via datumprikker met daarin een blauwe knop *afspraak bekijken*. Gooi deze mail niet weg want hiermee kunt u in de toekomst wijzigingen aanbrengen! Scrolt u naar beneden dan krijgt u alle data te zien van de 6 herhalingslessen. Vink de data aan die u wilt bezoeken. Wanneer de datum waarop u de les wilt volgen vol is zult u helaas een andere datum moeten kiezen. Mocht u nu onverhoopt op de aangegeven datum niet kunnen dan kunt u dat ongedaan maken. Dat doet u door de knop *deelname aanpassen* op de agenda, klik op het groene vinkje en dat verdwijnt. Vergeet niet op *opslaan* te klikken!