Algemene Ledenvergadering: 22 maart 2019

In Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hierop hebben wij als bestuur besloten onze verantwoording te nemen en ons te confirmeren aan het regeringsbeleid. Dit om te voorkomen dat we met een grote groep bij elkaar zitten en elkaar mogelijkerwijs kunnen aansteken. We blijven de ontwikkelingen volgen en nemen hierin de adviezen van het RIVM, de GGD, het NRR en het Oranje Kruis mee.

Dit houdt in dat de jaarlijkse ledenvergadering zaterdag 22 maart 2020 wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum later in het jaar.

U heeft als lid een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de EHBO Vereniging Spijkenisse. Binnen een vereniging draait het immers om u en al uw belevingen. Al uw opmerkingen, complimenten, ideeën en klachten vernemen wij dan ook graag. Zodoende kunnen wij als bestuur iets voor u betekenen en het verenigingsgevoel optimaal houden. Wij willen u dan ook, mede met oog op de toekomst van de vereniging, alvast van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de EHBO Vereniging Spijkenisse later in het jaar. Houdt u de nieuwe datum alvast vrij in uw agenda en wilt u hierna zo vriendelijk zijn van tevoren bij het secretariaat aan te geven of u deze avond wel of niet komt !!!!