Algemene Ledenvergadering: 22 maart 2019

U heeft als lid een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de EHBO Vereniging Spijkenisse. Binnen een vereniging draait het immers om u en al uw belevingen. Al uw opmerkingen, complimenten, ideeën en klachten vernemen wij dan ook graag. Zodoende kunnen wij als bestuur iets voor u betekenen en het verenigingsgevoel optimaal houden. Wij willen u dan ook, mede met oog op de toekomst van de vereniging, alvast van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de EHBO Vereniging Spijkenisse op 22 maart 2019. Houdt u de datum alvast vrij in uw agenda en wilt u zo vriendelijk zijn van tevoren bij het secretariaat info@ehbo-spijkenisse.nl aan te geven of u deze avond wel of niet komt !!!!