Zoals u weet kost elke vereniging geld. Een deel van het benodigde geld wordt door middel van de contributie bijeen gebracht, maar dit is niet toereikend voor de kosten die een verenigingsjaar met zich meebrengt. We maken allerlei kosten tijdens het de herhalingslessen. Daarbij kunt u denken aan verbandmaterialen, batterijen en electrodes voor de AED-trainers en het onderhoud van de reanimatiepoppen. Ook gebruiken we uw steun voor de benodigdheden zoals kleding voor onze hulpverleners voor de evenementenhulpverlening alsmede het onderhoud en verbetering van de faciliteiten in het verenigingsgebouw.

Wij zijn dan ook altijd op zoek naar donateurs en of sponsoren voor onze vereniging. De jaarlijkse donatie hoeft geen enorm bedrag te zijn want wij zijn al blij met elke donatie. U krijgt van ons elk jaar een brief met de vraag of u ons ook dit jaar weer wilt steunen. U ondersteunt hier dan de vereniging mee.

Daarnaast wijzen wij uw graag op het feit dat wij aangemerkt zijn als ANBI instelling bij de belastingdienst onder RSIN 816554808. Een gift aan ons is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.

Enkele fondsen, sponsoren en donateurs welke wij nog steeds uitermate dankbaar zijn gingen u voor:

PvdA Fractie Nissewaard