Heeft u uw EHBO-diploma in bezit en wilt u deze geldig houden? Dan is het noodzakelijk dat u de herhalingslessen blijft volgen. De herhalingslessen worden in 3 groepen verdeeld over 8 maanden gegeven. Bent u al lid van onze vereniging dan heeft u per post en per mail een brief gekregen waarin staat in welke groep u bent ingedeeld. Schikt een lesavond uit het rooster van deze groep u niet dan kunt u zelf de betreffende les volgens het rooster van een andere groep komen volgen.

Houdt u er s.v.p. wel rekening mee dat wij per lesavond maximaal 25 personen kunnen ontvangen. Omdat wij iedereen graag de keuze geven en niet werken met inschrijving vooraf, is het voor ons van te voren niet duidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk per avond komen. Het kan dus voorkomen dat als op een avond het maximale aantal mensen is bereikt, een aantal personen wordt verzocht toch een andere avond terug te komen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

De herhalingslessen en cursussen worden gegeven in ons verenigingsgebouw aan de Theemsweg 101 Spijkenisse. Het gebouw is open om 19.10 uur, start cursus 19.30 uur en einde ongeveer 21.30 uur.

Op speciale cursusdagen gelden andere openingstijden, waarover wij cursisten van tevoren op de hoogte stellen.

De EHBO Vereniging Spijkenisse is tijdens schoolvakanties en feestdagen gesloten.

Denkt u er s.v.p. aan de contributie van € 40,68  voor 10 september 2020  over te maken op onze bankrekening NL60INGB0000673478  ten name van EHBO-vereniging Spijkenisse onder vermelding van uw diplomanummer !!!!! Hartelijk dank!

De contributie kan uitsluitend per bank worden voldaan.

Bij diverse zorgverzekeraars bestaat de mogelijkheid uw lidmaatschap en/of aanvullende cursussen te declareren, dit verlaagt wellicht voor u de drempel voor het lidmaatschap, zie het Vergoedingen overzicht EHBO 2021

Er bestaat de mogelijkheid uw lessen te volgen via de zaterdagles, die dit jaar in twee keer wordt gegeven. Let op: deze gaat alléén bij voldoende aanmeldingen door. U ontvangt, indien u hier belangstelling voor heeft, nog informatie over. Wilt u zich aanmelden voor deze zaterdagles? Geef dit dan voor de start van het seizoen aan ons door.

Bent u nog geen lid van onze vereniging maar wilt u wel de herhalingslessen komen volgen, of heeft u een andere vraag of opmerking over de herhalingslessen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen via info@ehbo-spijkenisse.nl