AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE OPLEIDING

Onderstaand genoemde persoon begrijpt dat hij/zij bij inlevering van dit formulier zichzelf opgeeft voor het volgen van een opleiding EHBO of andere EHBO opleiding die deze persoon hier beneden aankruist. Hij/zij ontvangt tijdig voor aanvang van de cursus van het secretariaat van de EHBO Vereniging Spijkenisse de uitnodiging tot het volgen van de lessen en daarin ook het betalingsverzoek. Hij/zij dient 4 weken vóór aanvang van de eerste les het cursusgeld te hebben voldaan. Indien hij/zij in gebreke blijft het cursusgeld te voldoen, zal dit tot gevolg kunnen hebben dat de EHBO Vereniging Spijkenisse gemachtigd is de persoon te weigeren tot het volgen van de cursus. Hij/zij is ervan op de hoogte dat deelname geschied op eigen risico. Betalingen moeten 4 weken voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Op rekeningnummer NL60INGB0000673478 t.n.v. EHBO Vereniging Spijkenisse o.v.v. de te volgen cursus en naam van de cursist.
Hij/zij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling en het volgen van de lessen.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden de EHBO of Reanimatie opleiding geheel of gedeeltelijk, check hiervoor Vergoedingen overzicht EHBO opleidingen

  Hr.Mevr.

  Voorletters en achternaam*

  Roepnaam*

  Geboortedatum*

  Geboorteplaats*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon

  Mobiel

  E-mail*

  Ik ben geïnteresseerd in het volgen van de volgende opleiding(en):

  BasisdiplomaEHBO bij Wandelletsels*EHBO bij Sportletsels*Reanimatiecursus en AEDEHBO JeugdMFFA© Europe EHBO evenementen en festivalsEvenementenhulpverlener Cat. 1,2 of 3