Voor het aanvragen van EHBO assistentie op uw evenement graag dit formulier zo volledig mogelijk invullen.

De aanvraag voor hulpverlening dient minstens 30 dagen voor aanvang van het evenement te worden ingediend. Liever nog eerder. Bij aanvragen die later worden ingediend zullen wij u zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn maar kunnen dan niets garanderen.

Het aantal eerst hulpverleners is afhankelijk van de grote van het evenement en word bepaald naar aanleiding van de afgegeven vergunning en in overleg met de coördinator hulpverlening van de EHBO vereniging.
In principe is de minimale inzet 2 personen voor 4 uur. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Onze eerste hulpverleners zijn uiteraard gediplomeerd, in bezit van een recent VOG en voorzien van een tas met standaard EHBO materialen en een AED. Extra materiaal zoals bijvoorbeeld brancards e.d. kunnen in overleg hieraan worden toegevoegd.
Onze eerste hulpverleners zijn herkenbaar aan EHBO Kleding met het logo van onze vereniging
Eventueel kunnen hulpverleners van onze vereniging gekleed zijn in gele fluorescerende hesjes met het opschrift EHBO Spijkenisse.

  Datum evenement(verplicht)

  Plaats van het evenement(verplicht)

  Tijd aanvang evenement(verplicht)

  Tijd einde evenement (geschat)(verplicht)

  Soort evenement(verplicht)

  Bijzonderheden betreffende het evenement(bijvoorbeeld bijzondere gevaarsetting)

  Aantal deelnemers(verplicht)

  Aantal bezoekers(verplicht)

  Aantal eerste hulpverleners (eventueel volgens vergunning gemeente/ GHOR)(verplicht)

  Contact persoon van uw organisatie(verplicht)

  Telefoon nummer contactpersoon

  E-mail contactpersoon(verplicht)

  Contactpersoon op de dag van het evenement

  Telefoonnummer van deze persoon

  Factuur gegevens

  De factuur moet worden gestuurd naar(verplicht)

  E-Mail adres(verplicht)

  Uw referentie op de factuur

  • De organisatie draagt zorg voor een aparte/ afgescheiden ruimte om eventuele slachtoffers te kunnen behandelen en of verzorgen. Deze ruimte moet zijn voorzien van een tafel en minimaal vier stoelen stroom aansluiting, voldoende verlichting en bij voorkeur stromend water.
  • De organisatie draagt er zorg voor dat de eerste hulpverleners tijdens het evenement ongehinderd en veilig hun werk kunnen doen.
  • De organisatie draagt zorg voor eten en drinken voor de eerste hulpverleners, zeker wanneer het evenement de gehele dag duurt.
  • De organisatie draagt er zelf zorg voor dat slachtoffers in een voorkomend geval vervoerd worden naar een huisarts of een ziekenhuis voor zover dit niet met een ambulance moet vanwege de verwondingen van het slachtoffer.
  • De eerste hulpverleners zullen een anonieme registratie lijst bijhouden betreffende de zorgcontacten op het evenement.
  • De eerste hulpverleners zullen geen uitspraken doen naar anderen dan de contact persoon van uw organisatie zij hebben echter wel een geheimhoudingsplicht wat betreft persoonlijke gegevens van eventuele slachtoffers.
  • De eerste hulpverleners zullen bij de alarmering van de hulpdiensten dit zo snel mogelijk melden aan de contact persoon van de organisatie.
  • Opdrachten van de aanwezige eerste hulpverleners dienen in het geval van een incident te worden opgevolgd dit om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

  De EHBO vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten betreffende de hulpverlening.
  Mocht u vragen en of klachten hebben betreffende de hulpverlening horen wij deze graag van u. wij zullen deze dan zo snel mogelijk in behandeling nemen. Wij zullen u daarna ook berichten over eventuele genomen maatregelen om in de toekomst de hulpverlening verder te verbeteren.

  Bij eventuele vragen en of klachten kunt u zich wenden tot de coördinator hulpverlening van de vereniging.