HansVerbandmeester

“Hans Slooter: EHBO-er sinds 1974, omdat ik het noodzakelijk vind om mensen in mijn directe omgeving te kunnen helpen ingeval van nood. Daarbij dus ook adequaat kunnen handelen om erger letsel te voorkomen. Ook geeft het mij een goed gevoel om mensen in allerlei situaties, zoals bijvoorbeeld bij evenementen of werkomgevingen een veilig gevoel te kunnen geven”.